Това е тестов вариант на курс, на него се изпробват всички нови updates и промени, които се правят.