В рамките на курса Вие, ще можете да се запознаете с различните възможност на Moodlе. Ще ви бъде дадена възможност да създадене свой собствен курс, за да може по отблизо да се запознаете с изграждането и работата с moodle системата.

Отговори на своите въпроси, ще можете да намерите във форума, който е към този курс, както и във материалите (документацията) публикувана за moodle.


Демонстрация на процеса на създаване и поддържане на свой собствен курс.

За контакти: тел.: 359 623