Курсът има за цел да експериментира нови подходи в обучението по "Структури и данни и алгоритми".

ст. ас. Галина Момчева