Тук са поместени тестове подходящи за студенти от I-ви курс , специалност "Стопанско управление", изучаващи дисциплината "Обща теория на управлението".