Курсът има за цел да подпомага подготовката на отборите на ВСУ по програмиране.