Целта на курса по учебната дисциплина "Охрана на обществения ред" е да улесни дипломантите при подготовката им за държавния изпит. В курса е включена учебната програма, въпросника за държавния изпит и актуални учебни материали по всеки въпрос. Желая Ви успех!