Целта на курса е да въведе студентите в опознаването, разбирането и обяснението на педагогическите аспекти на развитието, социализацията и творческата реализация на личността.