Целта на курса е овладяването терминологията на българската народна хореография. Студентите следва да придобият знания умело да разчитат танцови образци описани в списание „Танцово изкуство” и да описват автентични хора и различни танцови комбинации, да се научат да описват свои или чужди танцови постановки. Създаването и боравенето с танцова партитура е задължителен елемент в тяхното обучение.