Целта на обучението по дисциплината „Фолклорни експедиции“ е танцовите и музикалните образци на българския фолклор, събрани от студентите по време на изследователски експедиции, да служат като основа за тяхното творчество.  Да определят стила, характера и вида на авторските композиционни структури, съобразно етнографската характеристика на областта от която е взет емпиричния материал.