Раздел I. Хоспитиране

Целта на хоспитирането ориентиране в реална педагогическа среда – училище.

       Раздел II. Текуща педагогическа практика (ТПП)

Цел на ТПП е формиране на умения за организиране и реализиране на конкретни уроци в реална учебна среда.

       Раздел IІІ. Преддипломна педагогическа практика (ППП)

            Самостоятелно участие на студентите в учебно-възпитателния процес и подготовка за Държавен практически изпит (под ръководство на базовия учител и ръководителя на практиката).