Целта на дисциплината е да се запознае студентски теоретично и практически с българския танцов фолклор. Разширявайте се с хореографските им познания, обогатявайте се с нови знания за танцов фолклор, използвайте се, за да можете да създадете естетически вкус.