Климатичен анализ Основни понятия в енергийния анализ Анализ на ослънчаването и засенчването Анализ на слънчевата радиация Цялостен енергиен анализ на сградата Анализ на ветровете и въздушните потоци Анализ на осветеността