доц. д.м. Еди Чакъров
Семантика на езиците за програмиране