aКурсът "Въведение в информатиката" се провежда в два варианта с DOS/Windows/WORD/Excell. Учебните програми обхващат основите на програмирането със средствата на .NET и Java платформите.

Разгледайте учебната програма на курса "Въведение в програмирането"

Разгледайте учебната програма на курса "Въведение в програмирането".

Курсистите получават всички учебни материали в PDF формат.

Форум за дискусии
Ако имате въпроси и коментари, споделете ги във форума на курса.