.

Курсът може да служи като допълнение към който и да е учебник и да бъде използван като фонетичен справочник.

При съставянето му е направен опит да се опростят традиционните подходи при изучаването на фонетиката чрез точен, достъпен и онагледен за студентите материал.

Целта на курса е да се окаже практическа помощ на започващите изучаването на английски език и същите да го овладеят без трудности и с удоволствие.