ФОРУМ

Резултати от изпити

 
Снимка на инж. Пламен Порязов
Резултати от изпити
от инж. Пламен Порязов - четвъртък, 11 януари 2007, 12:45
 
Публикувани са резултатите от изпита по "Глобализация на икономиката и развитието" за студентите от сп. ЗНС, ІІ курс,
редовно обучение