Курса по "Полицейско право" се състои от заключителен тест по учебната дисциплина и ресурси необходими за подготовката за изпита.