Курсът е предназначен за студенти от специалност "Международен бизнес на английски език", втори курс. Той е на ниво В2 според Европейската езикова рамка. Курсът затвържадава изучавана бизнес лексика и въвежда. Всички материали са базирани на автентични източници.